Beitrag 1 aus KW 24/08: Das Energiesymposium des Landkreises: 1. Tag